Dlaczego warto wybrać pożyczkę pozabankową?

Instytucje parabankowe z roku na rok rosną w siłę. Nic więc dziwnego skoro banki coraz bardziej zaostrzają wymogi odnośnie wydawania decyzji o kredyty. Polskie społeczeństwo zdążyło się już przyzwyczaić do pożyczek parabankowych, gdyż otaczają one nas praktycznie z każdej strony.

Co należy rozumieć przez pożyczkę pozabankową?

Przez pożyczkę pozabankową należy rozumieć takie zobowiązanie finansowe, które jest udzielane przez instytucję niezależną od banku. Może być to zarówno osoba prywatna, jak i parabank. W obecnych czasach instytucje parabankowe są coraz bardziej bezpieczne i podlegają Komisji Nadzoru Finansowego, który sprawuje pieczę nad prawidłowym zawieraniem umów. Tym samym daje on ochronę zarówno pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy. Wszelkie zawierane zobowiązania między instytucją finansową udzielającą pożyczki pozabankowej, a pożyczkobiorcą muszą zostać zawarte na piśmie. 

W jaki sposób można otrzymać pożyczkę pozabankową?

Pożyczkę pozabankową – https://ibrok.pl/pozyczki-pozabankowe/ można otrzymać zarówno stacjonarnie, jak i bez wychodzenia z domu – online. Ta druga możliwość w ostatnich latach stała się o wiele bardziej popularna. Aby ją otrzymać wystarczy bowiem dostęp do internetu, ważny dowód osobisty, jak również rachunek bankowy, który będzie figurował na nazwisko pożyczkobiorcy. Wszystko to ma na celu weryfikację poprawności danych zawartych we wniosku. Jeżeli dane się zgadzają to pieniądze na konto pożyczkobiorcy mogą trafić nawet w ciągu 15 minut od chwili złożenia wniosku. Dane jakie trzeba uzupełnić podczas wypełniania formularza to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, pesel, seria i numer dowodu, jak również adres e-mail oraz numer telefonu.

tagi:

#finanse #pieniądze #pożyczka