Kiedy naprawa pomp hydraulicznych i silników hydraulicznych jest wymagana?

pompy hydrauliczne

Naprawa pomp hydraulicznych i naprawa silników hydraulicznych jest jedną z najczęstszych usług świadczonych przez techników hydraulików. Wymagania dotyczące jakości napraw i diagnostyki są wysokie, ponieważ wadliwe urządzenie powoduje przestoje, a w konsekwencji straty dla firmy.

Regeneracja pomp hydraulicznych – jak to działa?

Pompa hydrauliczna to mechanizm, który wykorzystuje energię silnika (silnika hydraulicznego) do wytworzenia przepływu cieczy (energii cieczy). Ten zespół jest stosowany w różnych maszynach narażonych na duże obciążenia i agresywne wpływy środowiska.

Ponadto częstym czynnikiem jest także „błąd ludzki” w postaci nieprawidłowości w obciążeniu i eksploatacji. Wszystko to prowadzi do nieprawidłowego działania, przedwczesnego zużycia lub całkowitych awarii. W takim przypadku regeneracja pompy hydraulicznej musi odbyć się poprzez poddanie jej remontowi lub całkowicie wymieniona. Silnik hydrauliczny i pompa zawsze pracują w tandemie, co zapewnia stabilną pracę całego układu hydraulicznego.

Regeneracja silników hydraulicznych i pomp – przyczyny awarii

Główną przyczyną nieprawidłowego działania pomp i silników hydraulicznych jest brak konserwacji i właściwej opieki nad maszyną. Każdy układ hydrauliczny wymaga regularnej konserwacji, ponieważ pracuje w trudnych warunkach (zanieczyszczone powietrze, nadmierna wilgoć i nietypowe temperatury).

Ważne jest monitorowanie ilości (i jakości, czystości) płynu hydraulicznego, temperatury i ciśnienia oraz szczelności układu. Jeżeli podczas pracy maszyny występują nietypowe odgłosy/szumy/wibracje, należy przerwać pracę, gdyż w przeciwnym razie do naprawy pompy hydraulicznej dołączą się inne problemy. 

W dokumentacji technicznej pomp i silników hydraulicznych określono wymagania dotyczące właściwości cieczy hydraulicznej. Jeśli lepkość oleju nie jest prawidłowa, w układzie zawsze będzie występować usterka.

Kiedy wymagana jest naprawa silnika hydraulicznego i naprawa pompy hydraulicznej?

O tym, że układ hydrauliczny wymaga diagnostyki i naprawy, można się przekonać, obserwując następujące objawy

Nadmierne wibracje

Możliwą przyczyną jest nieprawidłowe działanie pompy hydraulicznej. Możliwe przyczyny to nieprawidłowe zamocowanie narzędzia, nieszczelność układu, nieprawidłowo wyważone połączenie silnika lub nieprawidłowe ułożenie wału napędowego.

Emisja hałasu

Pojawia się w wyniku kawitacji pompy, nieprawidłowości w linii ssawnej, zaworów bezpieczeństwa, niewystarczającego/nieprawidłowego uszczelnienia, obniżenia poziomu cieczy roboczej.

Aby uniknąć napraw pomp hydraulicznych przez jak najdłuższy czas, należy ściśle przestrzegać zaleceń technicznych producenta (stosowanie oleju o odpowiedniej lepkości, prawidłowa instalacja, warunki obciążenia itp.